c/ Carme 23,
Almacelles 25100 (Lleida)
Tel., Fax 973 741 960,
Mób. 619 754 315 (-317)

Neteja viària, Grues, Contenidors d'obres, ...

Muntatge Planetari Park d'Europa

Muntatge Planetari Park d'Europa


Muntatge Monuments

Muntatge Planetari Park d'Europa Muntatge Planetari Park d'Europa Muntatge Planetari Park d'Europa


Muntatge Arbre de Nadal Almacelles

Muntatge Arbre de Nadal Muntatge Arbre de Nadal


Reparacions electriques gran altura - Camp de futbol

Muntatge Planetari Park d'Europa Muntatge Planetari Park d'Europa


Desprendiments i treballs d'alçada

Muntatge Planetari Park d'Europa Plantacio d'arbres Muntatge Planetari Park d'Europa


Treballs riegos en UTE Segrià Sud

Segria Sud Segria Sud 2 Segria Sud 3


Transport i muntatge Feria de Bordeaux

Feria Bordeaux Feria Bordeaux


Plantació d'arbres Park d'Europa - Almacelles

Plantacio d'arbres Plantacio d'arbres Plantacio d'arbres